Affald

Affald – stort og småt skal sorteres

Der er etableret tre affaldsstationer i gården, hvor der ved hvert område er containerne til sortering af affald. Københavns Kommune varetager renovationen, og da der løbende ændres i sorteringsinddelingen vil containerne blive udskiftet derefter. Hver husstand bliver tilsendt information om de affaldstyper kommunen varetager.

Som udgangspunkt vil der være opstillet containere til

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Pap
  • Papir
  • Plastik
  • Metal
  • Elektronik
  • Batterier

Du kan holde dig opdateret via kommunens hjemmeside om affaldstyperne samt sorteringsguides.

Derudover er der etableret to storskraldsrum, ét i den østlige ende samt ét i den vestlige ende af gården. Disse rum er indrettet med containere til storskrald, miljøskabe til anbringelse af miljøfarligt affald, samt reoler fungerende som byttecentral.- Rummene er aflåste og kan åbnes med den fælles gårdnøgle der også passer til de fælles gårdporte i CV. 13, Drg. 16 og Prg. 5.

Alt glasaffald anbringes i den kommunale glascontainer der er opstillet på gadehjørnet af Sofiegade/Dronningensgade.