Ejendommens økonomi

Som vores navn siger er vi en forening af ejerlejlighedsejere, 90 ejere, der hver især er pligtig til at dække foreningens driftsomkostninger via det månedlige fællesbidrag. Dette beregnes efter ejerlejlighedernes fordelingstal som er tinglyst ved foreningens oprettelse og ca. svarer til antallet af m2.

Sammen med fællesbidraget opkræves der á konto betaling for rumopvarmning, ud fra et separat varmeregnskab adskilt fra foreningens driftsregnskab.

Naturligt nok udgøres de største poster i regnskabet for en ejendom fra 1914 omkostninger til vedligeholdelse af bygning og installationer.

Bestyrelsen bestræber sig på at holde en jævnt stigende udvikling i bidraget til fællesomkostningerne. Ved hjælp af henlæggelser forsøger vi at undgå store udsving i økonomien fra år til år, selv om vedligeholdelsesomkostningerne godt kan variere meget fra det ene år til det andet.

For at have nogle pejlemærker for opgaverne udarbejder bestyrelsen hvert år til generalforsamlingen en 10-årig vedligeholdelsesplan med et estimat af omkostningerne. – Bestyrelsen reviderer løbende denne plan.

Vores administrationsselskab, Qvortrup Administration, varetager opkrævning af fællesbidraget, foretager betalinger og udarbejder driftsregnskab.