Parkering

Parkering, bil

Der kræves parkeringslicens for at parkere på Christianshavn. Se linket:

https://www.parkering.kk.dk/#!/residential-permit

Parkering af bil i Passagen er ikke tilladt!!

Parkering, cykel

Cykler kan parkeres i Passagen i stativerne op ad muren samt i cykelstativerne i gårdanlægget, hvor der også er indrettet særlige områder til ladcykler, som man bedes benytte i stedet for sætte dem i Passagen hvor pladsforholdene er meget små.

Cykeloprydning

Desværre har det vist sig at mange efterlader deres ikke brugbare cykler både på gade- og gårdsiden, og de optager pladsen for dem der bruger deres cykler.

Derfor foretages der begge steder et par gange om året en cykeloprydning efter varsel, afmærkning og frist, hvorefter de defekte cykler bortskaffes.