Postkasser

Postkassen i postkasseanlægget nederst i trappeopgangen udgør en del af din private ejendom som ingen andre end lejlighedens indehaver / beboer har retmæssig adgang til. Derfor skal du sammen med nøglerne til lejligheden også fra ejer / tidligere beboer modtage 2 stk nøgler til din postkasse når du overtager lejligheden / flytter ind. – Ingen andre er i besiddelse af kopier af disse nøgler!

Mister du nøglerne kan du kun få adgang til din postkasse via en låsesmed. Dette sker på eget initiativ og regning. Reparation efter fysisk opbrud af postkassen vil blive pålignet lejlighedens ejer.

Hvis du gerne vil kunne bruge din nøgle til din lejlighed til også at kunne åbne din postkasse kræver det at din lejlighedslås er en 5-stiftet Rukolås. -Du kan i så fald få omlagt postkasselåsen hos en låsesmed.

Postvæsenet leverer kun post til de personer der står på postkassens navneskilt. Du kan henvende dig til viceværten og få lavet et nyt navneskilt.

Hvis du ikke ønsker at modtage reklamer i din postkasse, skal du henvende dig på det lokale postkontor, hvor du mod en underskrift kan få udleveret et mærkat med ”nej tak til reklamer” eller ”nej tak til reklamer og gratisaviser”. Dette mærkat klæbes på din postkasse.

Er du fyldt 65 år, har du ret til fortsat at få post bragt op til din dør. Du skal henvende dig på det lokale postkontor, hvor du mod at vise legitimation kan få udleveret et mærkat til at klæbe på din postkasse.

Er du gangbesværet og ikke fyldt 65 år, kan du søge handicaporganisationerne om at få ret til at blive omfattet ovennævnte ordning.

Får du dette specielle mærkat og klæber det på din postkasse, anbefaler vi, at du samtidig aflåser postkassens indkast med en metalpind, som du kan få udleveret hos viceværten