Dørtelefonanlægget

Anlægget er udstyret med to ringetoner: en tone når der ringes på fra gaden og en anden tone når der ringes på ved entredøren.

Undlad at aktivere døråbningen ved gaden uden først via telefonen at konstatere, hvem der ønsker adgang. – Er der ikke nogen der melder sig med et lovformeligt ærinde, så lad være med at åbne og hjælp dermed til med at undgå indbrud.

Oplever du, at det er svært at høre hvad der bliver sagt i telefonanlægget p.g.a. en krftig brummende lyd, skyldes det almindeligvis ikke, at der er fejl på anlægget, men at der opstår interferens, som skyldes, at en nabo i din opgang ikke har fået hængt telefonrøret rigtigt på plads i holderen. Telefonrøret kan nemt blive skubbet ud af sin placering af overtøj eller andet. I så fald må du lige undersøge sagen hos dine naboer.

Dørtableauet ved hoveddøren er meget skrøbeligt og kan ikke holde til de mange udskiftninger af skilte, som følge af de mange ud- og indflytninger der forekommer hele tiden. Derfor har bestyrelsen besluttet at skiltene primært viser nummer på etagen og side. – Undtagelsesvist kan ejeren af en lejlighed anmode om at få sit navn på dørtelefonen.

Postvæsenet anvender ikke dørtelefonanlægget ifm levering af post, men alene navneskiltene i postkasseanlægget inde i opgangen, og det er derfor vigtigt at ny beboere henvender sig til viceværten, for at få dette navneskilt ført á jour.

Bestyrelsen har besluttet at der ikke må sidde påklistrede navnemærkater på dørtelefontavlerne og har i den forbindelse pålagt viceværten at fjerne disse.