Altaner, markiser og paraboler, samt grillning

Enkelte af ejendommens lejligheder er på gadesiden ved ejendommens opførelse forsynet med udhængte altaner, som er en integreret del af facaden, og som sådan er med til at give huset sit særpræg. – Det er ikke muligt at tilføje nye altaner på husets forside. Derimod kan man individuelt etablere franske altaner på husets bagside. 

Selv om altanerne hører til den enkelte lejlighed påhviler vedligeholdelsen af dem ejerforeningen, idet de er en del af den fælles facade.

Læg ikke tæpper på din altan, det samler fugt som på sigt trænger gennem betonen og ødelægger jernarmeringen. 

Har du altankasser, så se efter om de er ved at revne med risiko for at falde ned. Er altankasserne af plastic skal de bindes fast til gelænderet for ikke at blæse ned når de tørrer ud og bliver lette.

Bestyrelsen har i april 2002 besluttet at lejlighedsejere kan lade opsætte markiser over altanen for egen regning efter følgende nærmere retningslinjer:

* Alle markiser skal være ens

* Bredden skal svare til altanens bredde, men må ikke gå ud over hushjørner

* Dybden målt fra altanbundens forkant og udefter må max være 10 cm

* Stoffarven skal være ensfarvet råhvid

* Der må ikke være flæser eller frynser på forkant eller på siderne

* Markisekasse og faldarme skal have en neutral lys farve, evt. aluminium

Segas model Siesta 500 opfylder ovenstående bestemmelser

Derudover har Ejerforeningen bestemt at der ikke må opsættes paraboler på facaden.

Anvendelse af grills på altanerne er ikke tilladt.

Franske altaner

Generalforsamlingen har i 2008 besluttet at der kan etableres franske altaner på ejendommens gårdside efter nærmere bestemmelser og retningslinjer. – Specifik tilladelse for lovlig udførelse kan gives af ejerforeningens bestyrelse såfremt nedenstående bestemmelser, regler og vejledning følges. – Det anbefales at alle nævnte dokumenter printes da materialet er meget detaljeret og da det er vigtigt at det følges meget nøje.

Etableringen af fransk altan sker på ejers egen foranledning og finansiering når tilladelse er opnået.

Dokumentoversigt vedr. franske altaner

Ejerforeningens manual med regler og vejledning

Tegningsmateriale

Fuldmagt til ansøgning om byggearbejder

Ansøgning om byggetilladelse

Vejledning i udfyldelse af skemaer til myndigheder