Radiatorer

Radiatorer / varmeforbrug

Radiatorerne er termostatstyrede. Indstillingen “3” på radiatorventilen giver ca. 21 graders rumtemperatur, hvis alle radiatorer i lejligheden står på samme indstilling, ingen af følerne er tildækkede og alle forsatsvinduer er sat op.

Det tilrådes at man vælger sig en konstant indstilling og dermed rumtemperatur både hen over døgnet og ved evt bortrejse. – Man sparer ikke penge / varme ved at lukke ned, idet man betaler for den temperatur der er i rummet – lukker man ned vil varmen blot tilgå fra de omkringliggende boliger. Desuden er ejendommen en såkaldt ”tung” bygning, hvor det kræver uforholdsvist mange kalorier at varme et afkølet rum op til almindelig stuetemperatur igen. – Find altså en indstilling der passer dig og lad den stå der året rundt, bortset fra når du lufter ud.

I overensstemmelse med lovgivningen har vi etableret individuel afregning af rumopvarmningen. Det kan derfor godt betale sig ikke at frådse med varmen, men halvdelen af energiforbruget til varmt vand og rumopvarmning afregnes efter lejlighedens størrelse og ikke efter individuelt forbrug.

En jævn lav temperatur kan dog derfor anbefales frem for dagligt at skrue op og ned for varmen.

Rumtemperaturen bør dog ikke blive lavere end 20 grader, da der ellers vil danne sig allergifremkaldende skimmelsvampe på de kolde ydermure og evt. rådskader. Tørring af vasketøj i lejlighederne bør helt undgås af hensyn til fugtproblemerne.

Se også under: 
Varmemåling
Aflæsning af varmeforbrug

Ændret placering af radiatorer / nedtagelse og udskiftning

Radiatorinstallationen tilhører ejendommens fælles bestanddele og må som sådan ikke ændres af den enkelte ejer.

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke kan gives tilladelse til at nedtage en radiator, men bestyrelsen kan efter ejers ansøgning tillade, at den enkelte radiators placering kan ændres efter nærmere angivne vilkår.

For at kunne få tilladelse til at ændre en radiators placering skal ejeren underskrive en erklæring / formular, udarbejdet af foreningens advokat, hvoraf de nærmere vilkår fremgår. Formularen kan rekvireres hos bestyrelsen.

Såfremt en ændret radiatorplacering er blevet godkendt af bestyrelsen, skal flytning og efterfølgende indregulering af strengeventiler foretages af ejendommens VVS-firma, der på ejers regning rekvireres af ejendommens vicevært.

Bestyrelsens beslutning har baggrund i et Notat fra Dominia A/S af 23. maj 2003, hvori der er taget stilling til problematikken i forbindelse med vores ejendom. Det fremgår heri, at en nedtaget radiator kan indebære, at rumtemperaturen i den pågældende lejlighed ikke kan holdes på det ønskede niveau under alle vejrforhold, eller at de resterende radiatorer i lejligheden skal yde tilsvarende mere. Hvis en radiator skal yde mere end forudsat, kan det i praksis kun ske ved at fremløbstemperaturen øges. Når fremløbstemperaturen i hele anlægget øges opstår der risiko for, at der ikke kan opnås en tilstrækkelig afkøling af fjernvarmevandet.

Nedtagning af en enkelt radiator vil næppe kunne registreres på ejendommens samlede afkøling af fjernvarmevandet over året, men ved en mere generel nedtagning af radiatorer vil den mindskede afkøling kunne resultere i en økonomisk straf for dårlig afkøling.

Vores ejendom har uisolerede facader med vinduespartier isoleret med to lag glas. Radiatorer bør derfor være placeret under vinduerne og være fordelt i rummene. Hvor dette afviges må der påregnes reduceret komfort.