Hesteskokarréens Gårdlaug:

Spørgsmål eller henvendelser i forbindelse med det fælles haveanlæg i karréens gård skal gå igennem de enkelte ejendommes repræsentanter i gårdlauget for at kunne blive besvaret og eventuelt blive behandlet i gårdlaugets bestyrelse.

Bestyrelsen for vores ejerforening har som repræsentant i 2021-2023 udpeget:

Kristina Thomsen
Chr.havns Voldgade, 19, 2. th
tlf 2330 1813

til hvem man er velkommen til at henvende sig.

Du vil kunne finde en masse informationer om gårdhaven ved at benytte dette link: Hesteskokarréens Gårdlaug og Ordensregler for gården