Beboerrum (Mejeriet)

Førhen blev lokalet, som du finder i hjørnekælderen til højre for nr. 21, anvendt som et lokalt mejeriudsalg. Sidenhen er det indrettet til at fungere som ejerforeningens beboerrum, der i daglig omtale kaldes: Mejeriet

Formålet med lokalet er at fremme det sociale samvær blandt ejendommens beboere. Lokalet vil ligeledes kunne bruges til private lukkede arrangementer.

Regler for anvendelse

For alle arrangementer gælder den almindelige husorden, hvorefter der skal være ro mellem kl. 23.00 og 07.00. Festlige sammenkomster med mange deltagere skal af hensyn til naboerne slutte kl. 23 og kan derefter fortsætte i beboerens egen lejlighed – dog stadig under hensyntagen til den gældende husorden.

Der skelnes mellem:

 • Fælles arrangementer der er åbne for alle beboere skal være annonceret for alle.
 • Private arrangementer der er lukket for andre end de inviterede personer.

Booking

Beboerrummet kan kun bookes af ejendommens beboere.
Arrangementer kan kun bookes som enkeltstående arrangementer.

Pris og depositum

Afholdelse af fælles arrangementer er gratis.
Afholdelse af private arrangementer koster 200 kr.

Ved udlevering af nøgle erlægges et depositum på 500 kr. til hel eller delvis dækning af opståede skader. Depositum minus gebyret på 200 kr. udbetales efter at lokalets stand er godkendt af lokalebestyreren.

Ansvarlig bruger

Den beboer der har booket lokalet, står som ansvarshavende bruger. Der kan ved ethvert arrangement kun være én ansvarshavende bruger.

Den ansvarshavende bruger er forpligtet til at overholde de nærmere bestemte retningslinjer for brugen af lokalet, herunder kontakt med bestyrer, oprydning og rengøring af lokalet efter brug, mv.

Ved private arrangementer er den ansvarlige bruger erstatningspligtig for skader opstået i forbindelse med brugen.

Lokalets anvendelse

 • Lokalet må ikke anvendes i kommercielt øjemed.
 • Lokalet kan anvendes til formål som dets udstyr og indretning er beregnet til. Anvendelse til overnatning, værksted el.lign. er således ikke tilladt.
 • Lokalet må kun benyttes i det tidsrum det er booket til.
 • Unødig støjende adfærd skal undgås.
 • Lokalet skal være aflåst når det ikke benyttes og når der ikke er beboere til stede i rummet.
 • Lokalet skal være rengjort senest næste dag kl. 10. Efterfølgende besigtigelse, returnering af nøgle til lokalebestyreren samt udbetaling af depositum skal aftales med lokalebestyreren.

Drift og tilsyn

Bestyrelsen har indgået en aftale med et medlem i foreningen til at være ansvarlig for booking og daglig drift af lokalet. Den ansvarlige bruger skal rette sig efter den lokaleansvarliges anvisninger.

Praktiske informationer 

Booking

For at låne lokalet skal du booke hos lokalebestyreren. Du kan se i kalenderen nedenfor hvornår lokalet er ledigt.

Lokalet

 • Lokalet er udstyret med borde og stole til 24 personer.
 • Der forefindes et fuldt udstyret køkken med service til 24 personer.
 • Skal du bruge andet køkkengrej end det der forefindes, må du selv medbringe det. Forslag til nyanskaffelser kan stiles til lokalebestyreren.
 • Der forefindes ikke forbrugsvarer i køkkenet ud over rengøringsmidler.
 • Køleskab og fryser er tændt og skal efterlades tomt og rengjort.
 • Brugsanvisninger til de hårde hvidevarer findes på den åbne hylde i køkkenet.
 • Lokalebelysningen kan dæmpes ved vedvarende tryk på kontakten.
 • Lokalet er opvarmet med fjernvarme. Der er dog skruet ned for varmen når det ikke bruges, hvorfor du selv inden benyttelsen må sikre dig at der bliver skruet op for varmen. Husk at skrue termostaten tilbage til den indstilling den stod på da du kom.
 • Toilet findes i det bagvedliggende kælderlokale, hvor der også er placeret en mikroovn.
 • Karklude og viskestykker mv findes i skabet ved siden af brusekabinen.

Rengøring

Inden lokalet afleveres, skal du gøre det rent efter lokalebestyrerens anvisninger. Rengøringsvejledning fremgår af udlånssedlen, som du modtager fra lokalebestyreren ved lånets begyndelse.

Aflevering

Aflevering skal aftales med lokalebestyreren, 

Hvis du er interesseret i at låne Mejeriet, kontakt da lokalebestyreren på: mejeribooking@gmail.com