Husorden for Ejerforeningen Gamle Christianshavn

Stadfæstet i denne form på Generalforsamlingen d. 13. juni 2022

§ 1 Støj

Her gælder lejelovens almindelige bestemmelser om at der skal være ro i huset fra kl. 23 – 07. Det omfatter højrøstet selskab og høj musik mv. Holder du helt undtagelsesvist højrøstet selskab efter kl. 23 skal du aftale det med dine naboer både i din egen opgang og i naboopgangene. Du skal herunder sørge for at holde dine vinduer lukkede.

I vores selskabslokale, Mejeriet, gælder ligeledes, at der skal være ro efter kl. 23 alle ugens dage.

Støj som følge af renovering af lejlighed må kun forekomme inden for almindelig arbejdstid, medmindre du kan aftale andet med dine naboer.

§ 2 Renholdelse

Kommer du til at efterlade snavs på fællesarealerne, f.eks. i trappeopgangen skal du gøre rent efter dig. Det gælder f.eks. ved lejlighedsrenovering, hundeluftning eller andet.

§ 3 Fællesarealer

Private ejendele må ikke efterlades uden for ens lejlighedsareal. Det gælder f.eks. sko eller andet anbragt på reposen uden for lejlighedens døre eller på dør eller væg i opgangen.

Det samme gælder for effekter efterladt på de fælles gangarealer i kældre og på loft.

Alle disse effekter vil på ejerforeningens foranledning blive fjernet efter behørigt varsel.

Barne- og klapvogne, der er i brug dagligt, må dog anbringes nederst i opgangen efter nærmere aftale med viceværten.

Rygning på de indendørs fællesarealer er ikke tilladt

§ 4 Husdyr

Det er tilladt at have kæledyr i lejlighederne. Disse må dog ikke være til gene for naboerne jvf § 1 og § 2.

§ 5 Parkering

Parkering med biler i Passagen er ikke tilladt.

Af- og pålæsning samt bilvask mv er dog tilladt.

Parkering af cykler skal ske langs husmuren og ikke op ad hegnet i Passagen. Er der ikke plads skal du parkere på gadesiden eller omme i gården i de mange cykelstativer der findes der.

§ 6 ”Klistermærker”

Det er ikke tilladt påklistre mærkater på dørtelefontableauet, på postkasseanlægget eller på dørene til lejligheden.

Eneste undtagelse er klistermærker på postkasseanlægget om fritagelse fra reklamer samt opbæring af post.

Øvrig påklistring vil blive fjernet.

§ 7 Parabol og Varmelamper

Det er ikke tilladt at opsætte Tv-paraboler på husets facader / altaner. 

Endvidere er det ikke tilladt at fastmontere og anvende varmelamper på altaner.

§ 8 Grill

Det er ikke tilladt at grille på husets altaner.

§ 9 Facadeskilte

Facadeskiltning for butikslejemål må kun opsættes efter aftale med bestyrelsen.

§ 10 Markiser

Markiser på altaner kan opsættes efter nærmere angivne regler.