Kontakt

Bestyrelse valgt på GF 30. maj 2024

Frederikke Lemche
Chr.havns Voldgade 23, 1.tv
tlf 2345 3832

Maria Astrup Jensen
Chr.havns Voldgade, 21, 4. th
tlf 2543 7318

Nikolaj le Fevre Honoré
Chr.havns Voldgade 19, 3. th
tlf 5359 3699

Kristina Manderup
Chr.havns Voldgade 21, 1. tv.
tlf. 2311 2803

Knud Werlin, formand
Chr.havns Voldgade 23, 4.
tlf 5172 1407
E-mail: ef@gamle-christianshavn.dk

Vicevært

Knud Werlin
Chr.havns Voldgade 23, 4.
tlf 5172 1407
E-mail: ef@gamle-christianshavn.dk

Viceværten kan ved alvorligt akut behov kontaktes døgnet rundt.
Derudover henstilles det at kontakt kun tages uden for nattetimerne.

Ejendommens administrator

Qvortrup Administration
Lyngbyvej 28, 2. tv.
2100 København Ø
tlf. 3535 4300

Administrator varetager bl.a. opkrævning af á conto bidrag til varme og fællesudgifter og kan kontaktes med spørgsmål i den forbindelse.

Ejerforeningens repræsentant i Hesteskokarréens Gårdlaug

Kristina Manderup
Chr.havns Voldgade, 21, 1. tv
tlf 2311 2803

Varmeregnskab

Anlæg nr 34641
Brunata A/S
tlf. 7777 7000

Kan kontaktes ved spørgsmål til opgørelsen af dit varmeregnskab og med anmodning om slutaflæsning i forbindelse med ud- og indflytning.
Aflæsning sker ved elektronisk fjernaflæsning.

Booking af beboerrum, Mejeriet

Nynne Christiansen
Chr.havns Voldgade 17, st. tv
tlf 2757 0320
E-mail: mejeribooking@gmail.com

Backup:
Knud Werlin

Chr.havns Voldgade 23, 4.
tlf 5172 1407
E-mail: ef@gamle-christianshavn.dk

Inden du tager kontakt for at booke lokalet bedes du undersøge om det er ledigt:
Bookingoversigt

samt orientere dig nærmere om de praktiske forhold, herunder priser og regler for booking og benyttelse ved at klikke Her

Booking af gæsterum og studierum

Kristina Manderup
Christianshavns Voldgade 21, 1. tv
tlf 2311 2803

Inden du tager kontakt for at booke et gæsterum eller studierummet bedes du undersøge om det er ledigt:
Bookingoversigt ,samt orientere dig nærmere om de praktiske forhold og reglerne for booking og benyttelse ved at klikke Her

Booking skal ske på e-mail: gaestevaerelse@gmail.com

Send i god tid en mail med dit navn, adresse og tlfnr og du vil blive kontaktet inden for et par dage.

Backup:
Knud Werlin

Chr.havns Voldgade 23, 4.
tlf 5172 1407
E-mail: ef@gamle-christianshavn.dk

Beboerlounge, Depotet

Henvendelser vedrørende ejendommens beboerlounge, Depotet, bedes rettet til:
Knud Werlin, formand
Chr.havns Voldgade 23, 4.
tlf 5172 1407
E-mail: ef@gamle-christianshavn.dk

“Depotet” er beliggende i kælderen til højre for Prinsessegade 1.
Adgang sker med fællesnøglen.

Du kan orientere dig nærmere om regler for brug mv ved at klikke Her

Beboerværkstedet

er beliggende 2 kælderdøre til venstre for Prinsessegade 1.
Adgang sker med fællesnøglen.

Du bedes orientere dig nærmere om regler for brug af værkstedet, og om hvilket maskinelt værktøj du kan låne, ved at klikke Her

Lån af værktøj fra skabet kan ske ved henvendelse til vicevært:

Knud Werlin
Chr.havns Voldgade 23, 4.
tlf 5172 1407
E-mail: ef@gamle-christianshavn.dk