Vaskeri

Ejerforeningen har i efteråret 2021 fået installeret en ny maskinpark i vaskeriet, som du finder i kælderen til venstre i nr. 21. Her blev opsat tre 9 kg´s hurtigcentrifugerende vaskemaskiner, samt en 18 kg´s tørretumbler der anvender bygas. Desuden kan du også bruge den lille strygerulle der er placeret i det forreste rum af vaskekælderen.

Vaskeriet er til fælles brug, og kan benyttes af alle beboere med en vaskebrik og ved at bruge det elektroniske system. Har du ikke fået udleveret en vaskebrik, bedes du henvende dig til viceværten. Du skal aktivere din vaskebrik som ny bruger.

Følg vejledningen nedenfor:

Man kan reservere en vaskemaskine for 2 timer ad gangen. For at reservere vaskemaskine og tørretumbler, kan du anvende EasyPay displayet i vaskeriet og følge vejledningen herunder:

For at kunne bruge vaskemaskine og tørretumbler, skal du først have indsat penge på din konto tilknyttet vaskebrikken. Dette kan kun gøres ved at anvende displayet i vaskeriet. Én vask koster 25 kr. og 15 minutter med tørretumbleren koster 7,5 kr. Det er kun muligt at tanke ens konto op ved brug af Mobile Pay. Hvis du ikke har Mobile Pay, opfordres du til at tage kontakt til en beboer, som kan hjælpe dig.

Når du har gjort din maskine klar til at vaske og/eller tørre, kan du først starte denne ved at godkende betaling, ved at følge nedenstående vejledning. Efter du har trykket GODKENDT på displayet, har du 2 minutter til at starte maskinen. Hvis du ikke starter maskinen indenfor de 2 minutter, vil betalingen gå tabt, da systemet er programmeret til at mangel på respons er en fortrydelse. 

Anvendelse af EasyLaundry app

 For at tilknytte din vaskebrik til smartphone skal du downloade EasyLaundry-app´en, som kan anvendes på både iOS, Android og Windows-systemer.

Følg nedenstående vejledning: 

Via app´en kan du foretage det samme som på displayet i vaskeriet bortset fra at tanke op.

Brug af vaskemaskiner

Vaskemaskinerne er udstyret med automatisk doseringssystem med sæbe og skyllemiddel. Midlerne der anvendes i systemet, er fra sæbefabrikanten Diversey og er alle svanemærket og dermed skånsomme for både miljø og mennesker. Du kan læse mere om midlerne i databladende og på opslagstavlen i vaskeriet:

Sæbe

Skyllemiddel

Blegemiddel

Vaskemaskinerne er programmeret til at kunne vaske på 30 °C, 40 °C, 60 °C, og 90 °C 

For hvert temperaturvalg kan man vælge Med og Uden Forvask

Man kan også vælge Skånevask uden så kraftig centrifugering

Derudover kan man Fravælge: Skyllemiddel, sæbe

Og man kan Tilvælge: Ekstra sæbe, blegemiddel

En vask på 30 °C uden forvask varer gennemsnitligt 50 minutter, mens en 90 °C med forvask kan tage længere.

For at undgå vasketider overlapper en anden beboers reservation, er vaskemaskinerne programmeret til at kun at kunne starte i de første 30 minutter i ens reservationsperiode. I de første 15 minutter er det kun den der har reserveret maskinen der kan starte den. I de næste 15 minutter kan maskinen startes af alle der ønsker det. – Derefter kan maskinen ikke startes før end i den næste reservationsperiode.

De mulige reservationsperioder for hhv vaskemaskiner og tørretumbler fremgår af displayet i vaskeriet og af app´en på din smartphone.

Generelt

  • Du kan reservere en tur så tit du vil
  • Har beboeren ikke igangsat vaskemaskine og tørretumbler inden 15 minutter efter reservationsperiodens start, vil maskinerne blive ”låst op” og derved blive ledige til andre brugere uden foregående reservation.
  • Ligger der tøj i maskinerne ved starten af din vaske- og tørretur, skal du blot lægge det over i en af vasketøjskurvene
  • Vaskekurvene må ikke fjernes fra vaskeriet, ej heller til transport af tøj til og fra vaskeriet

Er maskinerne i uorden bedes dette meddelt viceværten og skiltet der findes i vaskeriet bedes sat på maskinen.