Vinduer

Ejendommen har, både til gården og til gaden, bevaret de gamle vinduer af æstetiske og miljømæssige hensyn. For fortsat at kunne bibeholde dem er det vigtigt at de vedligeholdes korrekt, og ikke udsættes for unødvendige fugt- og klimabelastninger.

Det er i vedtægterne pålagt samtlige ejere at have forsatsvinduer. Disse kan evt. fjernes om sommeren; men i fyringssæsonen fra 1/10 – 1/5 skal de være påmonteret.

Med kun ét lag glas vil der opstå kondens på indersiden af glasset på den yderste vinduesramme, hvilket kraftigt vil medvirke til vinduernes nedbrydning.

Dette er især tilfældet hvis malingen på indersiden er skallet af eller den indvendige kitning ikke er i orden.

Indvendig maling og kitning af selve vinduet, såvel som af forsatsvinduet, påhviler den enkelte ejer. Konstateres det at vedligeholdelsen af de ydre rammers indvendige side ikke er i orden vil ejeren modtage et pålæg om at bringe det i orden.

For at undgå dugdannelse mellem de to lag glas skal følgende iagttages:

  1. De udvendige vinduesrammer må ikke slutte tæt
  2. De indvendige forsatsrammer skal slutte 100% tæt. – Dette kan sikres ved at montere gummilister, en læbe- eller v-profil er oftest den bedste løsning.

På de udvendige vinduesrammer må der af hensyn til mellemrummets udluftning ikke monteres tætningslister. Specielt er det uheldigt, hvis der er monteret skumgummilister, da disse suger fugt.

Særligt i køkkener kan det være vanskeligt at få forsatsvinduer til at fungere korrekt, da der mange steder er køkkenborde og vandarmaturer der i vejen. – Her anbefaler ejerforeningen en løsning med Optoglas, som viceværten kan vejlede nærmere om, og som kan udføres af ejendommens håndværker.

Udvendig malerbehandling foretages efter behov af ejerforeningen. Konstaterer du, at vinduerne mangler kit på ydersiden, eller at den udvendige maling er skallet af, kan du gøre viceværten opmærksom på det. Vinduerne gennemgås i øvrigt en gang årligt, og de mest trængende bliver ordnet.