Fugt

Fugt i lejlighederne kan indebære alvorlige sundhedsskadelige konsekvenser på grund af angreb af skimmelsvampesporer, der kan give irritation af luftvejene, hududslæt og allergi.

Fugt i lejligheden opstår som følge af 

* utilstrækkelig udluftning

* tørring af vasketøj

* for lav rumtemperatur

Man bør derfor mindst to gange om dagen lave gennemtræk i 10 minutter.

Man bør helt undgå at hænge vasketøj til tørre. Man kan i stedet hænge det op på tørretrådene i det øverste spidsloft, eller man kan hænge det ud i det fri på stativerne i gårdhaven. Eller benytte den miljøvenlige gastørretumbler i vaskeriet.

Man bør ikke have en rumtemperatur på under 18 grader. Jo koldere luften er i hjemmet, jo højere bliver den relative luftfugtighed. Den fugtmættede luft vil sætte sig på væggenes kolde overflader og kondensere til vand, som er det perfekte levested for skimmelsvamp. Det viser sig som sortgrå plamager på især ydervægge bag skabe eller møbler der står tæt op ad væggen.

Er du i tvivl om du har for meget fugt i din bolig, kan du henvende dig til viceværten, der er i besiddelse af diverse måleudstyr og som kan give en nøjere vejledning i hvordan du kan undgå fugtproblemer.

Se også: Vinduer her på sitet.

Skulle der opstå skimmelsvamp på en væg er det bedste råd at søge professionel hjælp. Områderne skal afvaskes med Rodalon eller et andet svampedræbende middel og al tapet skal skrabes bort.

Fugt i kælderrum er et kapitel for sig. Her er der ikke så meget tale om kondensfugt som opstigende fugt fra undergrunden. Huset er bygget på et område hvor grundvandsspejlet står meget højt og vi har konstant 2 grundvandspumper kørende for at holde det nede.

Man bør ikke opbevare papir eller tekstiler i vores kældre.

For at modvirke følgerne af skybrud har vi etableret højtvandslukkere i afløbene i kældrene. Derudover er kælderhalsene hævet for at begrænse overfladevand i at løbe ned i kældrene.