Om ejendommen

Lidt historie

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn er beliggende på Christianshavns Voldgade 13 – 25 og Prinsessegade 1.

Huset, der er fra 1914, har 8 opgange med 90 lejligheder af forskellig størrelse: 2-værelsers på 50 m2, 2½-værelsers på 65 m2 og 3-værelsers på 80 m2 – alle med sydvendt udsigt over Christianshavns Vold og Stadsgraven. Enkelte lejligheder har altan.

I den høje kælder mod gaden var der oprindeligt udelukkende butikslejemål, men nu rummer flere af dem fælles faciliteter for ejendommens beboere. 

Huset er opført i røde sten og har naturskifertag mod gadesiden og tagpap mod gårdsiden.

Ejendommen er forsynet med fjernvarme som er lagt ind i 1989.

Ejendommen bliver løbende vedligeholdt efter en rimelig høj standard.

Vores ejendom adskiller sig fra de fleste andre ved det karakteristiske ”indhak” i gadebilledet, en klassisk ”cul de sac”, som der er nogle få tilbage af i København. Hos os er den oprindelige udformning blevet bevaret.

En af vores tidligere beboere som flyttede ind i huset da det stod færdigbygget i 1914, fortæller, at vores ”indhak” i daglig tale altid er blevet kaldt ”Passagen”.

Det er er også vores ejendoms grundplan, der giver hele karréen sin karakteristiske facon set i fugleperspektiv, hvorfor byfornyelsesarkitekterne i forbindelse med saneringen i slutningen af 1980´erne omtalte karréen som ”Hesteskokarréen” – et navn vi også fandt passende for vores gårdlaug.

Også haveanlægget i Passagen har fået et navn: Anlægget med de symmetrisk anlagte bede har i folkemunde af nyerere dato fået navnet ”Mini-Versailles”. Anlægget fremstår i dag med nyrenoveret smedejernshegn og to træer, således som arkitekt H. Alf Hansen  skitserede det på sin facadetegning fra 1907.

Husets grundplan

Husets grundplan skyldes at huset, som det kaldes af historikerne Bramsen og Fogtdal i ”København før og nu – og aldrig”, er et ”spekulationsbyggeri”. Også dengang forstod man at udnytte bebyggelsesprocenten! I stedet for at bygge et baghus inde i gården, som hos naboerne i karréen, kunne alle nu få udsigt over Volden og Stadsgraven. 

Symmetriaksen i haveanlægget er også husets midterakse. Mange oplever f.eks. lejlighederne i nr. 17 og nr. 23 som meget forskellige, – de er faktisk ens, bortset fra at de er spejlvendte.

Efter nutidens standard er de fleste af vores lejligheder små, men da huset blev bygget, og helt op til og med 1960´erne, kunne en 2-værelseslejlighed sagtens rumme en familie med to voksne og tre børn.

Vores hus var fra starten på fornem vis udstyret med indlagt gas og toilet, mens flere af vores naboer dengang måtte ”gå i gården” og benytte de latriner, som først forsvandt ved gårdrydningen i 1988. – Husets ”herskabelighed” ses dog ikke så meget i arkitekturens og indretningens detaljer, som i selve beliggenheden.

Det er i øvrigt pudsigt at tænke på alle de billeder af vores hus og have der efter alt at dømme befinder sig i f.eks. Japan: En japansk turist indlogeret på Hotel Radisson starter typisk sin byvandring med at gå over Stadsgraven ad gangbroen og møder som den første boligbebyggelse vores hus og have – og så kommer kameraet frem! Vel ikke et helt ringe indtryk ved første blik af vores land. Se plantegning.

Opgange

Nummereringen af vores opgange har sin egen historie. Mange mennesker er i tidens løb ”faret vild” i deres søgen efter de helt ulogisk placerede gadenumre, hvor der både tælles op og ned: 13 – 15 – 17 – 19 – 25 – 23 – 21 – 1. Det er næsten umuligt at bestille en taxa, men prøv at oplyse Prinsessegade 1 som adressen – det plejer at virke.

Vor historiske hovedkilde fortæller, at oprindeligt var gadedørs-nummerskiltene da heller ikke sat op på denne måde, men i almindelig stigende orden, indtil der en dag kom en mand fra kommunen og byttede om på dem, uvist af hvilken grund. – Gadeskiltet på hushjørnet: ”Christianshavns Voldgade 7-25” hjælper heller ikke på forvirringen. 

Nyere historie

Til ejendommens nyere historie hører tre store forandringer: Ejendommens udstykning til ejerlejligheder, Saneringen i forbindelse med Københavns Kommunes Byfornyelsesplan, herunder Gårdsammenlægning.

Ejendommen blev i 1972 købt af den tidligere ejer med det formål at udstykke den i ejerlejligheder. Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn og dets vedtægter daterer sig således fra 1972. Foreningens bestyrelse bestod i starten således af ejeren af de usolgte lejligheder, medens lejerne / beboerne ikke var repræsenteret, men var henvist til at danne en lejerforening og melde sig ind i Lejernes Landsorganisation. Efterhånden som lejerne fraflyttede lejlighederne blev de solgt som ejerlejligheder og ejerne blev foreningsmedlemmer og kunne lade sig repræsentere i bestyrelsen efter valg på generalforsamlingen. I 1976 var vi boende medlemmer nok til at danne en bestyrelse uden udlejers deltagelse. I de følgende år indgik bestyrelsen i et samarbejde med såvel udlejer, der stadig havde flertallet på generalforsamlingen, som med formanden for den lokale lejerforening.

I 2023 er der kun én lejebolig tilbage, som i øvrigt bebos af en lejer i 80´erne, som er født af forældre der flyttede ind da ejendommen stod færdig i 1914. 

Den anden store forandring i ejendommen var de påbudte saneringsarbejder der lå i Kommunens Byfornyelsesplan som blev effektueret i slutningen af 1980´erne.

Der blev stillet en lang række krav til ejendommens standard, hvoraf de største og dyreste var indlæggelse af centralvarme og etablering af bad. – Førhen skete opvarmningen med kakkelovne omdannet til petroleumsovne eller med el-paneler. I køkkenet var der kun indlagt koldt vand og gas. Individuelt havde de fleste på egen foranledning installeret en gasvandvarmer så man kunne lave ”etagevask” i køkkenet.

De samlede omkostninger til saneringsarbejderne på vores ejendom løb op i omkring 18 mio. kr., som Kommunen heldigvis ydede et betragteligt tilskud til.

Ind under disse tilskudsberettigede renoveringsarbejder fik ejerforeningen godkendelse til at istandsætte ejendommens facade mod gårdsiden der mildest talt var grå og kedelig. Vi engagerede arkitektfirmaet Ussing og Hoff til at udarbejde alternative udsmykningsforslag til beslutning på generalforsamlingen. Resultatet med farver og kakler på gesimser og forskelligt udformede hjørner og fabeldyr i stentøj over opgangsdørene kan ses i dag.

Den tredje store ændring var saneringen af gårdmiljøet. Se link til gårdhaven

Beliggenhed

Ejendommens beliggenhed er helt unik: Gadenavnet antyder er vi nabo til Christianshavns Vold og til bastionerne, som er et yndet sted for en god gå- eller løbetur. Disse gamle militære forsvarsværker udgør nu de smukkeste og hyggeligste rekreative områder man kan tænke sig. Bastionernes gamle navne bruges stadig og Panterens Bastion er den der ligger nærmest.

Den centrale beliggenhed gør det muligt til fods at nå den indre by på små 10 minutter. Også til vores naboer på Holmen, Christiania og på Islands Brygge.

I 2002 åbnede Københavns Metro en underjordisk station på Christianshavn Torv lige rundt om hjørnet. Den giver forbindelse til Kongens Nytorv og Nørreport Station eller ud mod lufthavnen og Vestamager.

Har man lyst til en tur på stranden eller en svømmetur i Øresund tager turen på cykel til strandparken cirka tyve minutter.