Ejerforeningens ledelse

Ejendommen blev i 1972 udstykket i ejerlejligheder og Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn blev dannet med tinglyste vedtægter. Vedtægterne blev i 1999 gennemgribende revideret og tinglyst på ny, idet der ikke er tale om et sæt standardvedtægter jf. Lov om Ejerlejlighedsforeninger.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og her vælges hvert år en ulønnet bestyrelse på 5 medlemmer, til at varetage den daglige drift.

Foreningen har siden 1972 haft Qvortrup Administration til at varetage både regnskabsmæssige og juridiske forhold.

Bestyrelsens opgaver er defineret i foreningens vedtægter, som også rummer bestemmelser om den enkelte ejers rettigheder og pligter i forhold til foreningen. I 1999 blev et nyt sæt ”moderniserede” vedtægter godkendt og tinglyst. Det er dog stadig tør læsning, men juridisk set forudsættes det, at man som ejer af ejerlejlighed er bekendt med indholdet.

Bestyrelsens generelle holdning har igennem mange år været, at det, set på lidt længere sigt, er mest økonomisk løbende at opretholde en høj vedligeholdelsesstandard for ejendommen, i forhold til at lade tingene forfalde. 

Bestyrelsen bestræber sig på, i kraft af en jævn stigning i fællesudgifterne, at kunne foretage den nødvendige opsparing, således at større udsving i opkrævningen så vidt muligt kan undgås.

Bestyrelsen varetager også kommunikationen til medlemmerne bl.a. i form af nyhedsbreve der udsendes til medlemmerne via e-mail. Husk at oplyse din mailadresse til administrator eller bestyrelsen.

De praktiske forhold i forbindelse med ejendommen varetages af viceværten.

Man er velkommen til at rette henvendelse til viceværten vedrørende praktiske spørgsmål, eller, i dennes fravær, til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Viceværten har ikke fast kontortid, men kan kontaktes efter behov. Dog helst, af hensyn til hans nattesøvn, mellem 7 og 22. Da viceværten er deltidsansat kan man ikke regne med at træffe ham personligt i dagtimerne, hvor han dog kan kontaktes pr. tlf.

Som ny beboer vil du bl. a. få brug for at kontakte viceværten mht:
Nøgler til ejendom, gårdporte og storskraldsrum
Anvisning af pulterrum
Vaskebrik til vaskeriet
Navneskilt til dørtelefonanlægget

Udlån og praktisk håndtering af selskabslokalet ”Mejeriet”, loungen ”Depotet” samt gæste- og studierum varetages på bestyrelsens vegne af 2 af husets beboere. Se under Kontakt.

I ”Hesteskokarréens Gårdlaug”, hvor vi er obligatorisk medlem, har vi mulighed for at bestride én bestyrelsesplads. Traditionsmæssigt varetager en af vores egne bestyrelsesmedlemmer denne post.